+1 امتیاز
در ICD توسط
زمانی که دستگاه در حال شوک دادن است، همراه چه کاری باید بکند؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.9k امتیاز)
کنارش بمانید و تا جایی که امکان دارد، کاری کنید که احساس راحتی و آرامش کند. ICD کاری را انجام م یدهد که قرار است انجام بدهد. فقط با او صحبت کنید. اگر بیمار پاسخ شما را نمیدهد یا بیهوش شده است با مرکز فوریتها تماس بگیرید. اگر قلب بیمارتان ضربان ندارد و شما CPR را بلدید، شروع به CPR کنید در تمام موارد، راهنماییهای پزشک را دنبال کنید و از او اطلاعات بعدی را بخواهید.

66 سوال

19k پاسخ

0 دیدگاه

138 کاربر

به پرتال پرسش و پاسخ ایران بهداشت خوش آمدید.
...