0 امتیاز

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.9k امتیاز)
پمپ مانند یک کامپیوتر کوچک بوده و می توان عملكرد آن را برنامه ریزی کرد. مقادیر کمی از انسولین در تمام ساعات شبانه روز به بدن منتقل می شود که به آن میزان پایه می گویند. در صورت غذا خوردن یا بالا بودن قند به هر دلیلی، مقادیر لازم انسولین با فشار دادن یک دکمه به بدن منتقل می شود. در حقیقت عملكرد پمپ مشابه عملكرد لوزالمعده است. در پمپ انسولین فقط از انسولین های کوتاه اثر استفاده می شود.

66 سوال

19k پاسخ

0 دیدگاه

137 کاربر

به پرتال پرسش و پاسخ ایران بهداشت خوش آمدید.

سوالات مشابه

...