0 امتیاز
در دیابت توسط
استفاده از پمپ انسولین چه مزایایی نسبت به تزریق انسولین دارد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.9k امتیاز)
در سال های اخیر درمان با پمپ انسولین در بین بیماران جوان مبتلا به دیابت، رواج روزافزون یافته است. اکثر مطالعات نشان داده اند که در کوتاه مدت، نتایج حاصل از درمان با پمپ انسولین از نتایج درمان با تزریق انسولین به شیوه های رایج بهتر است. انجمن دیابت آمریكا در بین سال های 2001 الی 2004 ، مطالعه ای انجام داده است که به مقایسه کاربرد پمپ انسولین و روش تزریق انسولین با سرنگ پرداخته است. در این مطالعه 52 بیمار مبتلا به دیابت نوع 1 ، با متوسط سنی 7 سال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که سطح هموگلوبین گلیكوزیله در گروه پمپ نسبت به گروه تزریق انسولین بعد از یک سال کاهش یافت. همچنان میزان انسولین روزانه در گروه پمپ بعد از یک سال تغییری نداشت، در حالی که در گروه دیگر این مقدار افزایش یافت. افت قند خون در گروه پمپ کمتر اتفاق افتاد و کتواسیدوز دیابتی 5 مورد در گروه پمپ و 2 مورد در گروه تزریق مشاهده شد.

66 سوال

19k پاسخ

0 دیدگاه

137 کاربر

به پرتال پرسش و پاسخ ایران بهداشت خوش آمدید.

سوالات مشابه

...