+2 امتیاز
در دیابت توسط
آیا با استفاده از پمپ انسولین نیازی به درمان های دیگر نیست؟ و اینکه آیا قند خون به طور اتوماتیک کنترل می شود؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.9k امتیاز)
پمپ انسولین یک دستگاه است و به حالات و مشكلات درون بدن بیمار آگاه نیست یا به عبارتی پمپ ادراك حسی ندارد. در واقع پمپ یک لوزالمعده مصنوعی نیست فقط دستگاهی است که به خوبی نقش یک لوزالمعده را تقلید می کند اما کاملاً شبیه یک لوزالمعده سالم و واقعی نیست. پمپ ها نمی توانند به طور خودکار عمل کنند. نمی توانند در مورد مقدار انسولین مورد نیاز و یا زمان دریافت انسولین تصمیم گیری کنند. لذا خود بیمار مهم ترین نقش را در درمان با پمپ انسولین دارد.
پمپ بدون دخالت بیمار هیچ کاری انجام نمی دهد و هر چیزی که در اداره کردن دیابت به روش تزریق انسولین با سرنگ اهمیت دارد در مورد پمپ هم صدق میکند. برای استفاده از پمپ، بیمار باید بتواند قند خون خود را در روز به دفعات اندازه گیری کند و یاد بگیرد که براساس نتایج آن، مقدار انسولین، غذای مصرفی و فعالیت فیزیكی خود را تعدیل نماید. البته در دستگاه های جدیدتر یک سنسور که به صورت دائم جهت اندازه گیری قند مایع میان بافتی به بدن وصل می شود و اطلاعات را به پمپ می فرستد و در شرایط افت قند اعلام خطر می کند و در صورت عدم توجه تزریق انسولین را متوقف می کند . در شرایط افزایش قند هم به بیماراعلام خطر می کند. نكته قابل توجه در مورد پمپ این است که پمپ، دیابت را درمان نمی کند فقط روش متفاوتی برای دریافت انسولین مورد نیاز بدن قلمداد میشود.

66 سوال

19k پاسخ

0 دیدگاه

137 کاربر

به پرتال پرسش و پاسخ ایران بهداشت خوش آمدید.
...