+2 امتیاز
در دیابت توسط
آیا فرد می تواند انواع مختلف انسولین را با استفاده از پورت، تزریق کند؟ آیا انسولین سریع الاثر و طولانی اثر را می توان از طریق یک پورت تزریق کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.9k امتیاز)
بله- فرد می تواند تزریق هر دو نوع انسولین را از طریق یک پورت انجام دهد. فقط باید بین تزریق انسولین طولانی اثر و سریع الاثر فاصله زمانی 60 دقیقه ای را رعایت کند و همیشه اول انسولین سریع الاثر و بعد از 1 ساعت، انسولین طولانی اثر را تزریق کند.

66 سوال

19k پاسخ

0 دیدگاه

137 کاربر

به پرتال پرسش و پاسخ ایران بهداشت خوش آمدید.

سوالات مشابه

...