0 امتیاز
در ICD توسط
آیا ICD داشتن موجبات نگرانی در هنگام سفر را فراهم می کند؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.8k امتیاز)
اغلب بیماران با ICD احساس امنیت می کنند و می توانند به راحتی سفر کنند. اینکه بیماران ICD درباره دوری از کلینیک و بیمارستان نگران باشند، چیز طبیعی است. با درنظر گرفتن مسائل ایمنی اغلب آنها سفر مطمئنی خواهندداشت. بعداز اینکه فرد با ICD کنار آمد، حتی اگردوراز خانه هم باشد، احساس راحتی بیشتری خواهد کرد.

77 سوال

19k پاسخ

0 دیدگاه

2 کاربر

به پرتال پرسش و پاسخ ایران بهداشت خوش آمدید.
...