0 امتیاز
در ICD توسط
من چطور میتوانم کمک کنم تا او با ICD کنار بیاید؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.8k امتیاز)
هدف برای این بیماران برگشتن به زندگی طبیعی است. تا آنجا که ممکن است درباره ICD و درمانی که ICD ارائه میکند، بیاموزید. مثلاً تمام اطلاعاتی که وجود دارد مثل بروشورها و نامها و .... را بررسی کنید. بدنبال این بگردید که اگر دستگاه در حال شوک دادن بود، شما چه کاری باید انجام دهید.
• بهتر است CPR (احیای قلبی ریوی) را یاد بگیرید.
• لازم است درحین ملاقاتهای پیگیری روزمره با دکتر، در کنار بیمارتان باشید.
• تلفن فوریتهای اورژانس را همیشه نزد خود داشته باشید. در ضمن با فرد موردنظر در مورد ICD صحبت کنید به ترسها و نگرانیهای آنها گوش دهید. تشویقشان کنید تا تحت حمایت خانواده یا دوستان افرادی که ICD دارند، قرار بگیرند.
• بدنبال گروههایی که ICD دارند بگردید.

77 سوال

19k پاسخ

0 دیدگاه

2 کاربر

به پرتال پرسش و پاسخ ایران بهداشت خوش آمدید.

سوالات مشابه

...